Dagpengar under etablering av eiga verksemd

Om du får dagpengar, kan du søkje om å behalde dagpengane i inntil 12 månader medan du planlegg og etablerer verksemda.


For å behalde dagpengane medan du etablerer eiga verksemd, må:

  • verksemda vere ny og kunne gjere deg sjølvforsørga
  • du anten eige meir enn 50 prosent av verksemda åleine, eller til saman med ein eller fleire andre som får dagpengar


Er du ansvarleg for at du er arbeidsledig, for eksempel fordi du har sagt opp jobben utan rimeleg årsak, vil du ikkje få innvilga dagpengar under etablering dei seks første månadene frå du vart arbeidsledig.

NAV om dagpengar under etablering av eigen verksemd

NAV – søknad om dagpengar medan du etablerer eigen verksemd

NAV om dagpengeordninga

NAV-kontor

 

Åpne kontaktskjema