Dagpenger under etablering av egen virksomhet

Hvis du mottar dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene i inntil 12 måneder mens du planlegger og etablerer virksomheten.


For å få beholde dagpengene mens du etablerer egen virksomhet, må:

  • virksomheten være ny og kunne gjøre deg selvforsørget
  • du enten eie mer enn 50 prosent av virksomheten alene, eller til sammen med en eller flere andre som mottar dagpenger

Er du ansvarlig for at du er arbeidsledig, for eksempel fordi du har sagt opp jobben uten rimelig grunn, vil du ikke få innvilget dagpenger under etablering de første 6 månedene fra du ble arbeidsledig.

 

Open contact form