Rapporteringsplikter for aksjeselskap (AS)

Dei vanlegaste rapporteringspliktene for aksjeselskap er knytte til skatt, meirverdiavgift og rapportering av lønns- og arbeidsforhold.


Me føreset at verksemda er registrert i Meirverdiavgiftsregisteret.


Måned

AS utan tilsette AS med tilsette
Januar

31. Levere aksjonærregisteroppgåva

 

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for desember (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgivaravgift for tilsette for nov/des

31. Levere aksjonærregisteroppgåva

Februar

10. Rapportere og betale mva for nov/des (mva-melding)

15. Betaling første termin forskuddsskatt i AS

 

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for januar (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for nov/des (mva-melding)

15. Betaling første termin forskotsskatt i AS
Mars   5. Rapportere lønns- og ansettelsesforhold for februar (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgivaravgift for tilsette for jan/feb
April

10. Rapportere og betale mva for jan/feb (mva-melding)

15. Betaling andre termin forskotsskatt i AS

 

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for mars (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for jan/feb (mva-melding)

15. Betaling andre termin forskotsskatt i AS

Mai

31. Levere skattemelding for førre år

 

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for april (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgivaravgift for tilsette for mars/april

31. Levere skattemelding for førre år

Juni

 

10. Rapportere og betale mva for mars/april (mva-melding) 

 

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for mai (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for mars/april (mva-melding)

Juli

 

31. Sende inn årsrekneskap til Rekneskapsregisteret

 

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for juni (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgiveravgift for tilsette for mai/juni

31.Sende inn årsrekneskap til Rekneskapsregisteret

August

 

31. Rapportere og betale mva for mai/juni (mva-melding)

 

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for juli (a-melding)

31. Rapportere og betale mva for mai/juni (mva-melding)

September  

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for august (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgivaravgift for tilsette for juli/august

Oktober

 

10. Rapportere og betale mva for juli/august (mva-melding)

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for september (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for juli/august (mva-melding)

November  

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for oktober (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgivaravgift for tilsette for september/oktober

Desember

 

10. Rapportere og betale mva for september/oktober (mva-melding)

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for november (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for september/oktober (mva-melding)

 

Andre rapporteringsplikter

I tillegg kan ulike hendingar og aktivitetar utløysa andre rapporteringsplikter. Statistisk sentralbyrå (SSB) kan til dømes ha behov for å innhenta opplysningar frå din verksemd og då kan du rekna med å få tilsendt skjema for å rapportera inn opplysningar til den offisielle statistikken i Noreg.

Åpne kontaktskjema