Regnskap

Må eg ha revisor?

Alle som er pliktige til å revidere årsrekneskapen må ha ein revisor. Om du har revisjonsplikt er blant anna avhengig av kva for organisasjonsform du har og storleiken på verksemda.

Må eg ha rekneskapsførar?

Det er inga lov som seier at du må bruke ein rekneskapsførar til å føre rekneskapen din. Det er du som er ansvarleg for at rekneskapen til føretaket ditt blir ført korrekt. Har du kunnskap, tid og interesse for det, er det absolutt mogleg å gjere det sjølv.

Purring og inkasso

Dersom kundane ikkje betalar, tapar du fort pengar. Det er derfor viktig å følgje opp kundefordringane heile tida.

Ønskjer du tilpassa rettleiing?

Åpne kontaktskjema