Verja skal gjennom dette skjemaet erklære at rekneskapen er ført, at eigedelar er forvalta i tråd med lov og forskrift, og at alle påkravde opplysningar og dokument er sende over til statsforvaltaren.

Start teneste

Om denne tenesta

Ved årleg kontroll av verjereknskapet. Dersom skjemaet Søknad om verjemål blir sendt inn med feil, kontakt ditt lokale verjemålsorgan. Finn din statsforvalter på www.statsforvalteren.no

Verja skal gjennom dette skjemaet erklære at rekneskapen er ført, at eigedelar er forvalta i tråd med lov og forskrift, og at alle påkravde opplysningar og dokument er sende over til statsforvaltaren. Verja skal også gjennom dette skjemaet informere statsforvaltaren om økonomiske saker som ikkje kjem fram i registrert informasjon som statsforvaltaren får sendt over frå Skatteetaten, bankar og andre offentlege register. Skjemaet sendast inn som privatperson. Skjemaet krev innlogging med tryggleiksnivå 3 eller høgare.

Kontoutskriftar, skattemelding og evt. årsoppgåver skal leggjast ved. Anna relevant reknskapsdokument skal og leggjast ved.

Dette skjemaet er ei årleg erklæring om rekneskap og formuesforvaltning og skal brukast av verjer som forvaltar formue på vegner av verjehavere.

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Åpne kontaktskjema