Vergen skal gjennom dette skjemaet erklære at regnskapet er ført, at eiendeler er forvaltet i henhold til lov og forskrift, og at alle påkrevde opplysninger og dokumenter er oversendt statsforvalteren.

Start service

About this form

Ved årlig kontroll av vergeregnskap. Dersom skjema for fullstendighetserklæring er sendt inn med feil kontaktes din lokale vergemålsmyndighet. Finn din statsforvalter på www.statsforvalteren.no

Vergen skal gjennom dette skjemaet erklære at regnskapet er ført, at eiendeler er forvaltet i henhold til lov og forskrift, og at alle påkrevde opplysninger og dokumenter er oversendt statsforvalteren. Vergen skal også gjennom dette skjemaet informere statsforvalteren om økonomiske forhold som ikke fremkommer fra registrert informasjon som statsforvalteren får oversendt fra Skatteetaten, banker og andre offentlige registre. Skjemaet sendes inn som privatperson. Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Kontoutskrifter, skattemelding og evt. årsoppgaver skal legges ved. Annen relevant regnskapsdokumentasjon skal også vedlegges.

Dette skjemaet er en avsluttende erklæring om regnskap og formuesforvaltning, og skal brukes av verger som forvalter formue på vegne av vergehavere.

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Open contact form