Mine krav og betalingar gir deg ei oversikt over gjeld, tilgodehavande og inn-/ utbetalingar mellom deg og skattoppkrevjaren.

Start teneste

Om denne tenesta

Privatpersonar har tilgang til tenesta på vegner av seg sjølv.

Rolla  Privatperson begrensa rettigheter gir tilgang til tenesta.

Her vil du finne informasjon om:

  • alle inn- og utbetalingar mellom deg og skattemyndigheitene
  • alle krav som er mindre enn fire år gamle, samt eldre krav dersom dei framleis ikkje er betalte
  • betalingsdetaljar for krav og inn- og utbetalingar

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til tjenesten

Kontaktinformasjon

Åpne kontaktskjema