Bruk dette skjemaet dersom du skal sende inn svar eller andre meldingar til Patentstyret i varemerke-, design- og patentsaker. Ver merksam på at det finst eigne skjema for å sende inn nye søknader og for enkelte andre meldingar

Start teneste

Om denne tenesta

Eventuelle fristar er gitt i den einskilde saka og omtalte i brev sende frå Patentstyret.

Du kan levere skjemaet som privatperson eller på vegner av ein organisasjon. Dersom du ønskjer å representere ein organisasjon, treng du Altinn-rolla Patent, varemerke og design.

Korleis gje rettar til andre

Kvittering
Kvittering finn du på Altinn si kvitteringside som kjem opp når du har levert søknaden. Der kan du også velje å få kvitteringa tilsend på e-post eller du kan laste den ned til din eigen PC.

Korrespondansen din blir offentleg
Alle dokument knytte til korrespondansen vil bli publiserte på nettsidene våre. Vi skjermar i utgangspunktet sensitive opplysingar og teiepliktig informasjon. Du kan be oss om å halde forretningsløyndomar unna offentlegheita. Marker tydeleg kva opplysingar i søknaden eller i vedlegg som dette skal gjelde. Vi vil deretter vurdere om opplysingane kan haldast unna offentlegheita.

Treng du hjelp?

Kundesenteret i Patentstyret kan svare på fagleg relaterte spørsmål.
Telefon: +47 22 38 73 00
E-post: post@patentstyret.no

Tilgjengelegheitserklæring

Åpne kontaktskjema