KRT-1200 nyttast til ad hoc rapporteringer til Finanstilsynet innanfor ulike område.

Dei som skal rapportere finn skjemaet i Altinn innboks.

Til innboksen

Om denne tenesta

Frekvens vil variere med type rapportering.

Per i dag nyttast skjemaet til følgjande rapportingar:

- Ekstraordinærrapportering Kreditt

- Holdingforetak i forsikringskonsern - rapportering av kapitalkrav på foretaksnivå

- Kartlegging av distribusjonskanaler og solgte produkter (verdipapirforetak og filial av utenlandske verdipapirforetak)

For å fylle ut skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyllar/innsendar.

Du kan sjå hvilke roller du har for ein aktør her. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Rapporteringsmal vil gjøres tilgjengeleg for dei som skal rapportere. 

Ekstraordinærrapportering Kreditt: Einar Thorsrud Lømo, tlf.: 22 93 98 20

Holdingforetak i forsikringskonsern: Hanne Husebø Hagen, tlf.: 22 93 99 37

Regnskapstall og utvikingen av inkassosaker: Stein Tore Næprud, tlf.: 22 93 98 07

Åpne kontaktskjema