KRT-1200 benyttes til ad hoc rapporteringer til Finanstilsynet innenfor ulike områder.

Skjemaet finnes i Altinn innboks for de som skal rapportere.

 

To the inbox

About this form

Frekvens vil variere med type rapportering.

Per i dag benyttes skjemaet til følgende rapportinger:

- Ekstraordinærrapportering Kreditt

- Holdingforetak i forsikringskonsern - rapportering av kapitalkrav på foretaksnivå

- Distribusjonskanaler og solgte produkter (verdipapirforetak og filial av utenlandske verdipapirforetak)

- Regnskapstall og utvikingen av inkassosaker (fremmedinkassoforetak)

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør her. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Rapporteringsmal i Excel-format vil gjøres tilgjengelig for de som skal rapportere. 


Ekstraordinærrapportering Kreditt: Einar Thorsrud Lømo, tlf.: 22 93 98 20

Holdingforetak i forsikringskonsern: Hanne Husebø Hagen, tlf.: 22 93 99 37

Regnskapstall og utvikingen av inkassosaker: Stein Tore Næprud, tlf.: 22 93 98 07

 

Open contact form