Om denne tenesta

Kvartalsvis eller halvårlig. 

Fristen er generelt 30 dager etter kvartalets utløp for pensjonskasser over 2 mrd. kroner, og 45 dager etter for pensjonskasser under 2 mrd. kroner.

4. kvartal:

  • 30. januar for pensjonskasser over 2 mrd. kroner
  • 14. februar for pensjonskasser under 2 mrd. kroner

1. kvartal:

  • 30. april for pensjonskasser over 10 mrd. kroner

2. kvartal:

  • 30. juli for pensjonskasser over 2 mrd. kroner
  • 14. august for pensjonskasser under 2 mrd. kroner

3. kvartal:

  • 30. oktober for pensjonskasser over 10 mrd. kroner

Feilinnsending

Lag ein kopi av innsendt skjema og send inn på nytt. Til høgre for det innsendte skjemaet, under Til mi handsaming -> Arkivert finn du moglegheit for Lag ny kopi.

Følgjande selskap skal bruke dette skjemaet:

  • Pensjonskasser

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyllar/innsendar.

Du kan sjå kva rollar du har for ein aktør på sida Profil. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Excel-fil skal vere vedlagt.

Sjå finanstilsynsloven på www.lovdata.no.

Pensjonskasser med kapital over 10 mrd. kroner skal rapportere skjemaet kvart kvartal. Øvrige pensjonskasser skal rapportere stresstester kvart halvår. 

Skjemaet med veiledning finn du på Finanstilsynets nettsider.

Sjølve excel-skjemaet blir endra kvart kvartal da ein t.d. oppdaterer aksjeprissjokk og rentekurver. 

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets nettsider

Åpne kontaktskjema