Alle pensjonskasser skal rapportere solvenskapitalkrav. Dette skjer hvert kvartal for pensjonskasser med kapital over 10 mrd. kroner, mens halvårlig for øvrige. Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt Excelskjema.

To the inbox

About this form

Kvartalsvis eller halvårlig.

Fristen er generelt 30 dager etter kvartalets utløp for pensjonskasser over 2 mrd. kroner, og 45 dager etter for pensjonskasser under 2 mrd. kroner.

4. kvartal:
30. januar for pensjonskasser over 2 mrd. kroner
14. februar for pensjonskasser under 2 mrd. kroner

1. kvartal:
30. april for pensjonskasser over 10 mrd. kroner

2. kvartal:
30. juli for pensjonskasser over 2 mrd. kroner
14. august for pensjonskasser under 2 mrd. kroner

3. kvartal:
30. oktober for pensjonskasser over 10 mrd. kroner

Feilinnsending

Lag en kopi av innsendt skjema og send inn på nytt. Til høyre for det innsendte skjemaet, under Min meldingsboks -> Arkivert, finner du mulighet for Lag ny kopi.

Skjemaet skal brukes av Pensjonskasser.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på denne siden. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Excel-fil skal være vedlagt.

Pensjonskasser med kapital over 10 mrd. kroner skal rapportere skjemaet hvert kvartal. Øvrige pensjonskasser skal rapportere stresstester hvert halvår. 

Skjemaet med veiledning finnes på Finanstilsynets nettsider.

Selve excel-skjemaet endres hvert kvartal da man bl.a. oppdaterer aksjeprissjokk og rentekurver. 

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets nettsider

Open contact form