Skjemaet blir nytta til faste, periodiske innsendingar av data til Finanstilsynet. Data blir sendt inn som vedlegg til skjemaet. Hvis du ikkje finn rapporteringa i lista over faste rapporteringer i punkt 2.1 i dette skjemaet skal du bruke KRT-1060 Generelt vedleggsskjema.

Start teneste

Om denne tenesta

Innsendingsfrist for enkelte rapportingar får du direkte frå Finanstilsynet.

Skjemaet er ope og kan nyttast av alle (personer eller føretak) som skal sende inn informasjon til Finanstilsynet. 

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyllar/innsendar

Du kan sjå kva roller du har for ein aktør på sida Tilgangsstyring. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere ho til deg.

Skjemaet krev innlogging med tryggleiksnivå 1 eller høgare.

Skjemaet krev minst eitt vedlegg.

Trenger du hjelp?

Finanstilsynets brukerstøtte:
tone.bakkerud@finanstilsynet.no, tlf 22 93 99 64

Åpne kontaktskjema