Skjemaet benyttes til faste, periodiske innsending av data til Finanstilsynet. Data sendes inn som vedlegg til skjemaet. Hvis du ikke finner rapporteringen i listen over faste rapporteringer i punkt 2.1 i dette skjemaet skal du bruke KRT-1060 Generelt vedleggsskjema.

Start service

About this form

Innsendingsfrist for enkelte rapporteringer oppgis direkte fra Finanstilsynet. 

Skjemaet er åpent og kan benyttes av alle foretak som skal sende inn informasjon til Finanstilsynet. 

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 1 eller høyere.

Skjemaet krever minst ett vedlegg.

Trenger du hjelp?

Finanstilsynets brukerst√łtte:
tone.bakkerud@finanstilsynet.no, tlf 22 93 99 64

Open contact form