Om denne tenesta

Revisjonsføretak og enkeltpersonføretak med ansvarleg revisor.

Finanstilsynets utgifter blir utlikna på dei institusjonane som ut frå finanstilsynslova § 1 eller annan særskild lovbestemming er under tilsyn i budsjettåret, sjå finanstilsynslova § 9 første ledd . For revisorar blir beløpet fastsatt på grunnlag av revisjonsføretakets omsetjing.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt okonomi@finanstilsynet.no
Anita Skuse, Tlf: 22939888
Damir Bratic, Tlf: 22939697

Åpne kontaktskjema