Finanstilsynets utgifter utlignes på de institusjonene som er under tilsyn i budsjettåret. For revisjonsselskap og enkeltpersonforetak blir beløpet fastsatt på grunnlag av revisjonsforetakets omsetning.

To the inbox

About this form

Revisjonsselskap og enkeltpersonforetak med ansvarlig revisor.

Finanstilsynets utgifter utlignes på de institusjonene som i henhold til finanstilsynsloven § 1 eller annen særskilt lovbestemmelse er under tilsyn i budsjettåret, jf. finanstilsynsloven § 9 første ledd. For revisjonsselskap og enkeltpersonforetak blir beløpet fastsatt på grunnlag av revisjonsforetakets omsetning.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt okonomi@finanstilsynet.no
Anita Skuse, Tlf: 22939888
Damir Bratic, Tlf: 22939697

Open contact form