Om denne tenesta

Halvårleg innlevering

Innleveringsfrister:

1. halvår: 30. juli

Heile året: 30. januar

Alle pensjonskasser med forvaltningskapital over 1 mrd. kroner er pliktige til å rapportere nøkkeltal til Finanstilsynet kvart halvår

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyller/innsender.

Du kan sjå hvilke roller du har for ein aktør på sida Profil. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Skjemaet skal ha eitt vedlegg, excelarket med nøkkeltal.

Korrekt versjon av Excelarket finn du i celle A2 i arkfanen Forside 

Finanstilsynet om nøkkeltalsrapportering

Hent ned Excelarket frå denne lenka, fyll ut og legg excelarket som vedlegg til dette Altinnskjemaet.

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets sider

Åpne kontaktskjema