Verksemdsertifikat er ein autentiseringsmetode som er knytt til organisasjonsnummer, og som først og fremst er berekna for større verksemder. Innlogging med verksemdsertifikat krev at det er installert eit sertifikat i nettlesaren din. Vidare må verksemdsbrukar opprettast og det må tildelast roller.

Verksemdsertifikata som kan nyttast i Altinn leverast av Commfides og Buypass.

Merk at ikkje alle tenester støttar bruk av verksemdssertifikat og krev personleg innlogging. 

Sjekk verksemdsertifikat trinn for trinn for meir informasjon.


Åpne kontaktskjema