Tilgang til programmeringsgrensesnitt - API

API er eit grensesnitt som brukast for å utveksle data mellom to forskjellige system eller appar.

Åpne kontaktskjema