Føresetnad:
Du må ha minst ei rolle eller ein rett frå før på den aktuelle eininga eller personen for å kunne opprette ein førespurnad.

Slik gjer du det:
Når du åpna eit skjema eller en teneste du ikkje har rett til, kan du trykke på knappen "Be om tilgang".

Du kan også be om tilgang ved å velje menyen Profil, undermenyen Skjema og tenester du har rett til og så klikke på knappen Opprett ny førespurnad. På neste side søker du opp skjema eller tenesten du ønske tilgang til.

Dette skjer ved delegering:
Dei som kan gi tilgangar til deg, vil sjå førespurnaden din når dei loggar inn. Du får bekreftelse på e-post fra Altinn når tilgang er gitt.

Avslag:
Du vil ikkje bli varsla på e-post dersom du du får avslag på førespurnaden din.


Åpne kontaktskjema