For å fjerne ein eller fleire rettar på ein person eller verksemd må du velje aktøren du ønskjer å fjerne og klikk på Fjern ein eller fleire rettar. Her kan du velje mellom å Fjern alle roller eller du kan velje å berre fjerne enkeltroller


Åpne kontaktskjema