For å kunne registrere datasystem på ei verksemd må du ha rollen Tilgangsstyring. Du kan registrere datasystem under Avanserte innstillingar→ Registrer datasystem. Pass på at du er inne på riktig aktør/profil

Når du har fylt ut opåkravde felt vil det dukke opp eit ID-nummeret i lista under. ID-nummeret  og passordet du har laga skal leggjast inn i datasystemet du bruker. Er du usikker på der dette skal leggjast inn må du kontakte datasystemleverandøren din. 


Åpne kontaktskjema