Innloggingsinformasjon som har kome på avveg kan gjere det mogleg for uvedkomande å logge seg inn med brukaren din på Altinn. For å unngå dette kan du deaktivere kodebrev frå Altinn og eventuelt passord.

Innloggingsmetodane frå ID-porten (MinID, BankID osb.) vert ikkje rørt av dette, men kan sperrast via sperretenesta hos ID-porten.

Vel Logg inn → Gå vidare til fleire innloggingsmetoder og du kan velje Deaktiver engangskode/passord.

  • Ved å deaktivere eingongskodar (Altinn kodebrev) vil ikkje kodebrevet fungere ved innlogging, og du må bestille nytt kodebrev for å kunne nytte denne innloggingsmetoden.
  • Ved å deaktivere passord (SMS-kode og/eller Berre Passord) kan du ikkje nytte passord ved innlogging. Ved å logge inn med ein annan innloggingsmetode kan du opprette nytt passord under ProfilAvanserte innstillingar → Innloggingsinformasjon.

Åpne kontaktskjema