Innloggingsinformasjon som har kommet på avveie kan gjøre det mulig for uvedkommende å logge seg inn med din bruker på Altinn. For å unngå dette kan du deaktivere kodebrev fra Altinn og eventuelt passord.

Innloggingsmetodene fra ID-porten (MinID, BankID osv.) berøres ikke av dette, men kan sperres via sperretjenesten hos ID-porten.

Velg Logg inn → Gå videre til flere innloggingsmetoder og du kan velge Deaktiver engangskode/passord.

  • Ved å deaktivere engangskoder (Altinn kodebrev) vil ikke kodebrevet fungere ved innlogging, og du må bestille nytt kodebrev for å benytte denne innloggingsmetoden.
  • Ved å deaktivere passord (SMS-kode og/eller Kun Passord) kan du ikke benytte passord ved innlogging. Ved å logge inn med en annen innloggingsmetode, kan du opprette nytt passord under Profil Avanserte innstillinger → Innloggingsinformasjon.

Åpne kontaktskjema