Engangskodebrevet frå Altinn inneheld 30 kodar, dei kan vere oppbrukte og du må bestilla nytt kodebrev. Inneheld brevet 20 kodar må du nytta innloggingsvalet MinID til ID-porten.


Åpne kontaktskjema