For å kunne bruke denne innloggingsmetoden, må du fyrst lage ein ny brukar.

Dette blir gjort ved å velje Logg inn → Gå vidare til fleire innloggingsmetoder → Innlogging utan fødselsnummer/D-nummer og vel Lag ny brukar.

Berre eit fåtall tenester er tilgjengeleg via denne innloggingsmetoden, og det er ikkje mogleg å få tildelt roller til ein brukar utan fødselsnummer/D-nummer i Altinn.


Åpne kontaktskjema