Du loggar inn i Altinn via ID-porten.

ID-porten er ei felles innloggingsløysing for mange offentlege tenester og består av mange ulike innloggingsmetoder som MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides.

ID-porten blir drifta av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Hjelp til innlogging via ID-porten.


Åpne kontaktskjema