Ved overtakelse av et firma beholdes innholdet i innboksen i Altinn, dette gjelder også ved flytting av underenhet. Ny eier får da tilgang til innboksen.

Tidligere eier bør ta en vurdering på om det er meldinger som må slettes før ny eier overtar. Da unngår man at eksempelvis sykmeldinger, inntektsmeldinger eller lignende meldinger med personsensitive opplysninger kan leses av ny eier.

Daglig leder og styrets leder har rettighet til å slette meldinger i innboksen permanent.


Åpne kontaktskjema