For å representere ei sletta eining i Altinn må du klikke på Sjå sletta einingar. Under lista med kven du kan representere. Du vil då kunne representere dei einingane du hadde rollar på ved slettetidspunktet. 


Åpne kontaktskjema