Ønskjer du å søke på skjema eller tenester for alle aktørane dine samstundes, så kan dette gjerast ved å klikke på kven du representerer oppe til høgre og Vis alle aktørar. TIl høgre på sida vil du kunne klikke på Søk for fleire aktørar.

Her vil du få muligheten til å søke på tvers av alle dei du kan representere. Du vil òg kunne lagre søka dine slik at du slepp å leggje inn søkeinformasjonen kvar gong du ønskjer å gjere eit spesifikt søk.


Åpne kontaktskjema