Virksomhetsbruker for kommuner med organisasjonsledd

Skal kommune med flere organisasjonsledd bruke virksomhetssertifikat, må det delegeres roller og rettigheter før dette fungerer.

 • Skal kommune med flere organisasjonsledd bruke virksomhetssertifikat, må det delegeres roller og rettigheter før dette fungerer.

  • Det er ikke nødvendig for kommunen å kjøpe et virksomhetssertifikat til alle organisasjonsledd. Når virksomhetssertifikatet er registrert på hovedenheten til kommunen, kan roller delegeres fra organisasjonsledd til hovedenhet.

  Daglig leder må representere et organisasjonsledd som tilhører kommunen. Gå inn på Profil → Andre med rettigheter til virksomheten, Velg Legg til ny person eller virksomhet → Ekstern virksomhet. Legg inn org.nr. og navn til enheten som har registrert virksomhetssertifikatet, klikk neste. Her vil du enten kunne søke opp rettigheter eller velg rollen som skal delegeres. Eks. Sykmelding (rettighet) og Utfyller/innsender (Rolle).

  Denne prosessen må gjøres på alle organisasjonsledd kommunen har.

  • Når rollene er delegert fra organisasjonsleddene til kommunens hovedenhet, delegeres rollen ECKEYROLE fra hovedenheten til virksomhetsbrukere.

   For å delegere må daglig leder i hovedenheten gå inn på profil → Andre med rettigheter til virksomheten → Legg til ny person eller virksomhet → Bruker med virksomhetssertifikat. Skriv inn brukernavnet til virksomhetsbrukeren og organisasjonsnummeret, klikk neste. Klikk Har også disse rollene → Legg til ny rolle. Klikk plusstegnet bak ECKEYROLE og Ferdig.

   Vær oppmerksom på at virksomhetsbrukere med ECKEYROLE  vil nå ha tilgang på alle organisasjonsnummer og eventuelle fødselsnummer som har delegert roller til enheten som eier virksomhetssertifikatet.


Åpne kontaktskjema