Ved å klikke på Klientdelegering på fil vil du få muligheten til å delegere eller slette mange klientroller til flere medarbeidere samtidig.

Under Klientdelegering på fil vil du få opp en liste over hvordan en slik delegering utføres. 


Åpne kontaktskjema