Under Skjema og tjenester du har rettighet til får du oversikt over rollene du har for den aktøren du representerer. Til høyre for hver rolle finner du et spørsmålstegn, klikk her og du vil se hvilke tilganger rollen gir deg.


Åpne kontaktskjema