• Det er brukt feil ID eller passord flere enn 3 ganger. Alle som bruker ID-nummeret på kontoret blir nå sperret i 1 time.
  • Sjekk datasystem ID og oppdater passordet i Altinn.
  • Alternativt: Registrer en ny ID i Altinn og legg inn ny ID og passord i datasystemet. Kan taes i bruk med en gang.

Åpne kontaktskjema