Rollen er forhåndstildelt til følgende eksterne roller:

 • Bestyrende reder
 • Bostyrer
 • Daglig leder
 • Deltaker i ANS/DA (kun fødselsnummer)
 • Innehaver
 • Kontaktperson i kommune
 • Kontaktperson administrativ enhet i offentlig sektor (ADOS)
  Komplementar (kun fødselsnummer)
 • Privatperson
 • Norsk representant for utenlandsk enhet
 • Sameiere (registrert hos Skatteetaten)
 • Styrets leder

Åpne kontaktskjema