Alle Altinn-roller

Her ser du en oversikt over alle Altinn-rollene og hvem som får disse forhåndstildelt.

Åpne kontaktskjema