Det kan være tre årsaker til at du ikke finner et skjema i slettede:

  • Det er mer enn 2 år siden skjemaet ble slettet, noe som gjør at det slettes automatisk av Altinn.
  • Noen har valgt å permanent slette skjemaet.
  • Skjema hadde status til utfylling før det ble slettet.

Åpne kontaktskjema