Delegeringer som er gjort fra hovedenhet vil ikke videreføres hvis en underenhet får ny hovedenhet.

Delegeringer som er gjort på underenhet vil videreføres så lenge underenhetens orgnr er det samme.


Åpne kontaktskjema