Vekstfinansiering

Er du tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet, innlandsfiske - eller er du en aktør innen reinnæringen? Da kan innovasjon Norge hjelpe deg med å vokse, styrke kompetanse, bygge omdømme og danne nyttige nettverk.


Innovasjon Norge ønsker å gjøre deg som er tilknyttet landbruket og reinnæringen mer konkurransedyktig, og vil derfor stimulere til at bedriften din  vokser.

Hvem kan få finansiering?

  • Primærprodusenter i landbruket, reindriftsutøvere, innlandsfiske- og næringsmiddelbedrifter som utvikler, foredler og selger kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer
  • Reiselivsbedrifter som ønsker å utvikle tilbud innen mat, overnatting, servering, natur- og kulturbaserte aktiviteter og opplevelser basert på landbrukets og reindriftens ressurser
  • Inn på tunet-tilbydere innenfor Matmerks godkjenningsordning

Programmet kan også tilbys andre utøvere av tilleggsnæringer basert på landbrukets og reindriftens ressurser som enten er i en vekstfase eller del av et nettverk.

Innovasjon Norge om finansiering for lokalmat og opplevelser

Open contact form