Tilskudd til omdømmeaktiviteter for landbruket

Planlegger du å gjennomføre en omdømmeaktivitet knyttet til nye næringer innenfor landbruk?


Aktivitetene og arrangementene som støttes skal bidra til å bygge stolthet og øke kunnskap om norsk landbruk, og produkter og tjenester fra landbruket blant forbrukere generelt og produsentene/tilbyderne spesielt.

Det kan gis støtte til regionale matarrangement som bidrar til økt omsetning av lokalmat og drikke, og nasjonale og internasjonale arrangement som bidrar til omdømmebygging av råvarer, tjenester og produkter fra norsk landbruk.

Open contact form