Tilskudd til økologisk landbruk

Det gis tilskudd til husdyr og areal som er omlagt til økologisk produksjon, jf. forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler.


Økologisk landbruk og omsetning av økologiske landbruksprodukter er et landbrukspolitisk satsningsområde.

Produksjonstilskudd til primærprodusenter
Produksjonen må være godkjent av Debio. Tilskuddet er samordnet med og omfattet av samme regelverk som øvrige produksjonstilskudd.  

Open contact form