Tilskudd til filmkunnskap

Støtteordningen skal stimulere til økt filminteresse og filmkunnskap hos barn og ungdom.


Hva kan det søkes støtte til?

  • Prosjekt med mål om å lage en kuratert katalog av europeiske filmer for målgruppen 11 – 18 år
  • Katalogen skal ha tilrettelagt pedagogisk materiale som skal tilgjengeliggjøres for skoler og utdanningsinstitusjoner i Europa.
  • Katalogen må ha minst 7 filmer som anses ha en sentral plass i europeisk filmhistorie og som er egnet til bruk i undervisningen.
  • Rettighetene må klareres for en periode på minst 3 år, og filmene skal være tilgjengelig for alle land som deltar i MEDIA-programmet.

Hvem kan søke?

Et konsortium må bestå av minst tre partnere, fra tre ulike land og som har ulike språk. Partnerne kan ha ulik selskapsform; firmaer, organisasjoner, institusjoner, non-profit selskaper, stiftelser og lignende.

Open contact form