Tilskudd til distribusjon

Distributører og salgsagenter kan søke om selektiv og automatisk distribusjonstilskudd.


Denne ordningen er en del av Kreativt Europa, MEDIA-programmet.

Distribusjon av europeiske filmer på tvers av landegrensene er et satsingsområde i Kreativt Europa, MEDIA-programmet. 

Selektivt distribusjonstilskudd

Støtte til kinolansering av europeisk film til norske distributører. Gjennom den selektive distribusjonsordningen kan grupper bestående av minst syv europeiske filmdistributører fra ulike land sammen med salgsagenten søke om tilskudd til distribusjon av en europeisk ikke-nasjonal film.

Automatisk distribusjonstilskudd

Gjennom den automatiske distribusjonsordningen kan filmdistributører søke etterhåndstilskudd for europeiske ikke-nasjonale filmer som har vært i kinodistribusjon i Norge. Kvalifiserte distributører genererer fondsmidler som skal reinvesteres i distribusjon eller produksjon av nye europeiske filmer.

Tilskudd til online distribusjon

Støtte til prosjekter og tiltak som fremmer europeisk audiovisuelt innhold gjennom digitale plattformer. Ordningen gir tilskudd til tre ulike typer aktiviteter:
- Tilskudd til markedsføring av eksisterende VOD (Video-on-Demand) tjenester som fremmer europeisk innhold
- Tilskudd til utvikling og produksjon av "digitale pakker" bestående av europeiske verk
- Tilskudd til nyskapende strategier for distribusjon og promotering av europeisk verk og innovative publikumsrettede tiltak.
 
Ordningen er åpen for enheter (private selskaper, non-profit organisasjoner, forbund, foreninger, stiftelser, kommuner, etc) som er etablert i, og eid av innbyggere fra, land som deltar i MEDIA-programmet.

Kinonettverk

Målet med denne tilskuddsordningen er blant annet å øke antall visninger av europeiske filmer på europeiske kinoer, og bidra til økt kunnskap og bevissthet blant barn og unge samt bidra til nye forretningsmodeller som tar i bruk nye distribusjonsformer som igjen kan bidra til å øke synligheten og publikumet til europeiske filmer.

Open contact form