Internasjonal støtteordning for frakt og reise – kunsthåndverk

Profesjonelle kunstnere kan søke frakt- og reisestøtte for deltagelse i kunsthåndsverksprosjekter i utlandet.


Ordningen skal bidra til å skape internasjonale muligheter for profesjonelle utøvere på kunsthåndverksfeltet gjennom deltakelse i kunsthåndverksprosjekter i utlandet av høy kunstnerisk kvalitet. Videre skal ordningen bidra til å internasjonalisere norsk kunsthåndverk ved å åpne for økt kontakt, samarbeid med og kunnskapsformidling til fagmiljøer og andre relevante grupper i inn- og utland.

Hva kan du søke støtte til:

  • Tilskudd til frakt og forsikring av kunsthåndverk samt tilskudd til katalogproduksjon og elektronisk bildemateriale.
  • Tilskudd til reise kan gis, dersom kunstneren har en aktiv rolle som tilsier dette. Det må redegjøres for dette i søknaden.
  • Primært gis det tilskudd til gjennomføring av utstilling. Det kan også gis tilskudd til deltakelse på profesjonelle messer eller på andre viktige kunsthåndverksarenaer.

Prosjektet må realiseres i utlandet.

Hvem kan søke:

Profesjonelle kunstnere innen kunsthåndverksfeltet. Kuratorer og skribenter/kritikere som dekker kunsthåndverksfeltet, kan også omfattes av ordningen når de deltar i en aktiv rolle på internasjonale seminarer o l. Søker må være norsk statsborger eller være bosatt i Norge.

Norwegian Crafts administrerer Utenriksdepartementets støtteordning innen kunsthåndverk. Det er tre søknadsrunder i året.

Tilskuddsordningen gjelder ikke for støtte til prosjektutvikling, produksjon av kunstverk, leie av lokaler eller prosjekter som allerede er påbegynt.

STIKK.no om UD-støtte – kunsthåndverk

Open contact form