Støtte til biogass og biodrivstoff

Enova støtter investeringer i produksjonsanlegg for biogass og biodrivstoff.


Støtteprogrammet er rettet mot virksomheter som ønsker å etablere nytt anlegg, eller som trenger støtte til å oppgradere eksisterende biogassanlegg til å utvinne biogass med drivstoffkvalitet.

Det kan kun søkes støtte til produksjon av avansert biodrivstoff. Det vil si biodrivstoff som blant annet er basert på avfall, rester og nye typer råstoff.

Enova støtter ikke produksjon av matbasert (førstegenerasjon) biogass og biodrivstoff.

Enova - Senter for søknad og rapportering

Open contact form