Støtte til biogass og biodrivstoff

Enova støttar investeringar i produksjonsanlegg for biogass og biodrivstoff.


Støtteprogrammet er retta mot verksemder som ønskjer å etablere nytt anlegg, eller som treng støtte til å oppgradere eksisterande biogassanlegg til å utvinne biogass med drivstoffkvalitet.

Det kan berre søkjast støtte til produksjon av avansert biodrivstoff. Det vil seie biodrivstoff som blant anna er basert på avfall, restar og nye typar råstoff.

Enova støttar ikkje produksjon av matbasert (førstegenerasjon) biogass og biodrivstoff.

Enova om støtte til biogass og biodrivstoff

Enova - Senter for søknad og rapportering

Åpne kontaktskjema