SkatteFUNN – skattefradragsordning

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som skal utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess.


Alle norske bedrifter som har forsknings- og/eller utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) kan søke SkatteFUNN om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag for prosjektkostnader.

Alle næringer og selskapsformer kan søke om SkatteFUNN-godkjenning for sitt FoU-prosjekt, og det er bedriften selv som velger tema for prosjektet. Det er et krav at bedriften er skattepliktig til Norge. Det er derimot ikke et krav at bedriften er i skatteposisjon. Bedrifter som ikke betaler skatt, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

SkatteFUNN administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Skatteetaten.

Forskningsrådet om SkatteFUNN

Open contact form