SkatteFUNN – skattefrådragsordning

SkatteFUNN er ei skattefrådragsordning.


Alle norske bedrifter som har forskings- og/eller utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt), kan søkje SkatteFUNN om godkjenning, slik at bedrifta kan bruke retten sin til skattefrådrag for prosjektkostnader.

Alle næringar og selskapsformer kan søkje om SkatteFUNN-godkjenning for FoU-prosjektet sitt, og det er bedrifta sjølv som vel tema for prosjektet. Det er eit krav at bedrifta er skattepliktig til Noreg. Det er derimot ikkje eit krav at bedrifta er i skatteposisjon. Bedrifter som ikkje betalar skatt, får støtta utbetalt frå Skatteetaten gjennom skatteoppgjeret.

SkatteFUNN vert administrert av Noregs forskingsråd, i samarbeid med Skatteetaten.

Forskningsrådet – veileder til SkatteFUNN

Forskningsrådet om SkatteFUNN

Skatteetaten – fradrag for kostnader til forskning og utvikling (FoU)

Skattelova om skattefrådrag til forsking og utvikling

Åpne kontaktskjema