Reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Ønsker du å øke verdiskapingen i reinkjøttproduksjonen? Innovasjon Norge kan gi deg tilskudd til bedriftsutvikling og kompetanse- og markedsføringstiltak.


Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping skal oppnå en større verdiskaping innen produksjon, kommersialisering og salg av reinkjøtt, samt biprodukter fra rein.

Hvem kan få finansiering?

  • Foredlingsbedrift eid av reineiere med hovedmål å utvikle matspesialiteter basert på reinkjøtt
  • Reineiere som samarbeider med foredlingsbedrifter der råvarene går til produksjon av matspesialiteter
  • Foredlingsbedrifter og forpliktende produsentsammenslutninger med hovedmål å utvikle matspesialiteter basert på reinkjøtt
  • Reineiere som ønsker å starte eller utvikle virksomhet knyttet til bruk av reinens biprodukter
  • Reineiere som ønsker å starte eller utvikle virksomhet knyttet til reiseliv hvor mat er sentralt.
  •  

Hva finansierer Innovasjon Norge?

Du kan få tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til nyskaping og bedriftsutvikling, produktutvikling (inkl. utvikling av emballasje), konsulentbistand og kompetanseutvikling.
 
På mat og reiselivsområdet kan det også gis støtte til felles omdømme- og markedsføringstiltak. 

Open contact form