Reindrift - støtte til utviklings- og investeringstiltak

Reindriftens Utviklingsfond (RUF) kan støtte utviklings- og investeringstiltak i reindrift generelt som ligger innenfor fondets formål og virkeområde.


Slike tiltak kan være:

  • sikring av reindriftens beiterett, herunder støtte i forbindelse med distriktenes arbeid med sikring av reindriftens arealer
  • praktiske tiltak innenfor reindriften
  • gjennomføring av strukturtiltak i distrikter med behov for tiltak for reintallstilpasning og ressursutnyttelse
  • faglige tiltak til fremme for reindriften, herunder veiledning, kursvirksomhet, beitegransking, planlegging og avlstiltak
  • utvikling av binæringer og formål av generell kulturell betydning for reindriftssamene
  • tiltak for å fremme likestilling og kvinners situasjon i reindriften
  • tilrettelegging av 1-2 dagers kompetansegivende kurs/etterutdanning
  • tilskudd til tiltak for reindriftsnæringen som følge av klimaskapte endringer
  • forskning og kunnskapsformidling

Støtte til utviklings- og investeringstiltak

Open contact form